Englisch The Netherlands Belgium

Google+ Google Twitter Facebook LinkedIn

Logo De Vliegende Webdesigner

Binnen 5 dagen referentie website | Prijsopgave vooraf
Wat is De Vliegende Webdesigner

De Vliegende Webdesigner verzorgt dienstverlening op het gebied van website ontwikkeling. De mogelijkheid is aanwezig een deel van de kosten te verrekenen met door u op uw locatie aangeboden verblijfskosten of andere diensten.

De Vliegende Webdesigner verzorgt oa: referentie sites, webshops, onepagers, informatieve sites. Wij registreren tevens domeinnamen en brengen uw website onder bij een hostingbedrijf.

Voor het ontwerp kan er een schets aangevraagd worden, de kosten bedragen hiervoor 80 euro incl. 21% BTW. Als de offerte akkoord is, zal de 80 euro incl. 21% BTW worden verrekend met de offerte. Op deze manier bent u er van verzekerd dat het ontwerp naar wens zal zijn.

Voor ontwikkeling van huisstijlen zoals visitekaartjes en/of briefpapier, kunt u ook terecht bij De Vliegende Webdesigner .

Contactgegevens
De Vliegende Webdesigner
info@devliegendewebdesigner.nl
devliegendewebdesigner.nl
T 07 222 00 001
M 06 215 32 996

Privacy verklaring

De Vliegende Webdesigner is een intiatief van WEB DESIGN KvA

WEB DESIGN KvA, gevestigd aan Krelagestraat 101, 1815 VJ, Alkmaar NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.webdesignkva.nl
Krelagestraat 101, 1815 VJ, Alkmaar NL
+31 (0)722200001

Persoonsgegevens die wij verwerken
WEB DESIGN KvA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WEB DESIGN KvA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- WEB DESIGN KvA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
WEB DESIGN KvA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WEB DESIGN KvA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WEB DESIGN KvA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Bewaartermijn: je bestelgegevens bewaren we 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
WEB DESIGN KvA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WEB DESIGN KvA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je jouw gegevens in zien, corrigeren, verwijderen, gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@devliegendewebdesigner.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WEB DESIGN KvA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

WEB DESIGN KvA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WEB DESIGN KvA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

De Vliegende Webdesigner is een intiatief van WEB DESIGN KvA