Englisch The Netherlands Belgium

Google+ Google Twitter Facebook LinkedIn

Logo De Vliegende Webdesigner

Binnen 5 dagen referentie website | Prijsopgave vooraf
Wat is De Vliegende Webdesigner

De Vliegende Webdesigner verzorgt dienstverlening op het gebied van website ontwikkeling. De mogelijkheid is aanwezig een deel van de kosten te verrekenen met door u op uw locatie aangeboden verblijfskosten of andere diensten.

De Vliegende Webdesigner verzorgt oa: referentie sites, webshops, onepagers, informatieve sites. Wij registreren tevens domeinnamen en brengen uw website onder bij een hostingbedrijf.

Voor het ontwerp kan er een schets aangevraagd worden, de kosten bedragen hiervoor 80 euro incl. 21% BTW. Als de offerte akkoord is, zal de 80 euro incl. 21% BTW worden verrekend met de offerte. Op deze manier bent u er van verzekerd dat het ontwerp naar wens zal zijn.

Voor ontwikkeling van huisstijlen zoals visitekaartjes en/of briefpapier, kunt u ook terecht bij De Vliegende Webdesigner .

Contactgegevens
De Vliegende Webdesigner
info@devliegendewebdesigner.nl
devliegendewebdesigner.nl
T 07 222 00 001
M 06 215 32 996

De Vliegende Webdesigner

Bevindt u zich in het buitenland? Heeft u een website nodig voor uw bedrijf?
De Vliegende Webdesigner is van start gegaan met een nieuw concept. Op uw locatie ontwikkelen wij uw nieuwe website, de ontwikkeling is in 3 fases opgedeeld:

  1e fase: preScan
In de preScan worden uw wensen voor een nieuwe website of verbetering van uw huidige website op papier omgezet tot een concept. Daarbinnen is er voldoende tijd opgenomen om de website op maat te ontwikkelen. In deze fase krijgt u een ruime indruk wat u kunt verwachten.

  2e fase: Prijsopgave
Na de preScan zal er direct een prijsopgave worden afgegeven. De prijs zal worden gebaseerd op: de omvang/functionaliteiten van de website, locatie (i.v.m. vluchtkosten), wederdienst en tijdsbestek.

  3e Fase: Uitvoeren opdracht: ontwikkeling website
In de derde fase zal de website worden ontwikkeld aan de hand van het concept. Bij grote projecten zal een deel vooraf worden ontwikkeld, waarna de finetuning op uw locatie kan worden uitgevoerd. De webdesigner vliegt naar uw toe uitgerust met een laptop waarop de website van A tot Z kan worden verzorgd. Naast het ontwikkelen van de website, kan de website gevuld worden opgeleverd. Hierbij valt te denken aan data invoeren zoals teksten en/of producten.

  • NB: Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je vraag te kunnen beantwoorden.
    De Vliegende Webdesigner verstrekt nooit gegevens aan derden.    De Vliegende Webdesigner is een intiatief van WEB DESIGN KvA